sõrve sääre kandis võib aegajalt komistada viinamäetigude invasiooni otsa. viinamäetigu on suur ja keegi ei tahaks talle peale astuda. ühtlasi liigub viinamäetigu aeglaselt, aga võtab enda populatsiooni alla märkimisväärse osa metsaalusest. pesa ta endale ei tee, maja ei ehita. sest maja on tal endal geneetilise informatsiooniga kaasas. tigude aeglusele ei ole inimesel vastu panna midagi võrreldavat. kui inimene on oma teel enda arvates kohale jõudnud, on tigu liikunud oma algsest asukohast 15 sentimeetrit. seda on vähe. aga ainult inimese arvates.

sest küsimus pole üldse selles, kui kiiresti tigu edasi liigub. tähtis on hoopis, kus on teised teod. kuhu ulatub tigude võrgustik. kunagi kirjutas hasso krull sääskedest ja tigudest kütiorus. ta ütles, et neid tuleb vaadata kui kaht ürgset installatsiooni, mida pole loonud inimkäsi ja mis funktsioneerivad inimeste arvamistest ja tahtest sõltumatult. teod moodustasid tal võrgustiku, mis kandis endas meelekindlust ja häirimatust.

aga nüüd tuletame meelde, et sõrve säärele on rajatud mõtteline torgu kuningriik. aga siiski mitte ainult mõtteline. kus ta siis on, see teie torgu kuningriik, võiks küsida inimene, kes tahab lihtsaid vastuseid. kas tal mingi maavaldus ka on, sellel kuningriigil, küsib inimene. kuningriigil peab ju olema maavaldus. on maavaldus, on, võime rahulikult vastata. ja siin tulevad mängu viinamäeteod.

torgu kuningriigi vapiloom, tuldpurskav tigulohe (helix draconis torguensis), on tagasõrulaste tahtel tekkinud viinamäeteo võimendatud versioon. temasse on oma jälje jätnud vallalohe bulla maja frontoonilt. kui tsaar nikolai II kuulus perepiltnik carl oswald bulla ja tema tagasõrulasest naine christine juliane keselberg oma suvemaja 1905. aastal valmis said, ei osanud nad uneski näha, et panid sellega kaudselt aluse ka võrgustikulisele torgu kuningriigile.

torgu kuningriik on kõikjal, kus on viinamäeteod. see on võrgustikuline kuningriik, teda kannavad tigude kojad, väiksed igiliikuvad territooriumid, mis laiuvad võrgustiku sõlmedena kõikjale, kuhu teod oma häirimatus aegluses kohale jõuavad.

torgu kuningriik on sellisena peaaegu nanoehitis. tema komponendid on harjumuspäraste riiklike mastaapidega võrreldes mikroskoopilised, teda pole ehitatud, st ta on kasvanud ise, ta liigub ja muudab oma kuju. ja iga kord, kui keegi jääb viinamäeteo juurde seisma ja vaatama, on ta peaaegu juba torgu kuningriigis kohal.

Autor : Andrus Laansalu
kirjutatud tekst 9.detsembril 2022 Kuressaares Thule kojas toimunud mõttetalgute tarbeks, kus arutleti Kuressaarde uue kontserdimaja ehitamise vajalikkuse üle.

Mis mõtted tekkisid?
  • Mida sa mõtled, kui viinamäetigu näed?
  • Mis seostub sinul sõnaga “võrgustik”? Millised on sinu võrgustikud? Millised on Saaremaa võrgustikud?
  • Millised mõttekäigud oli sinu jaoks ülal toodud tekstis uudsed, huvitavad? Miks?
Allikad
  • Tekst: Andrus Laansalu kirjutatud tekst 9.detsembril 2022 Kuressaares Thule kojas toimunud mõttetalgute tarbeks, kus arutleti Kuressaarde uue kontserdimaja ehitamise vajalikkuse üle. (Autori kirjaviis muutmata.)
  • Foto: Merit Karise; fotol viinamäetigu